Polska Organizacja Turystyczna

Warszawa, Chałubińskiego 8
  • Przejmij firmę
  • Zgłoś błąd

Organizacja rządowa utworzona w 1999 roku, podlegająca ministrowi właściwemu do spraw turystyki. Celem Polskiej Organizacji Turystycznej jest przede wszystkim promowanie Polski, jako państwa atrakcyjnego turystycznie, w kraju i za granicą.

Artykuły o nas